cometchat

 1. B

  Tuyển dụng Cần thuê thiết kế chức năng up ảnh cho xenforo2, tương tự như tinhte và cài đặt phòng chat.

  - Mình cần thuê thiết kế chức năng up ảnh cho xenforo2, tương tự như trên tinhte. Vì mình muốn ảnh sẽ được chứa ở một hosting khác để tiện quản lý và backup dữ liệu sau này (thấy nhiều người dùng Attachment Store nhưng hay bị lỗi) hoặc bạn có gải pháp nào phù hợp nhất thì chúng ta sẽ chao đổi...
 2. PVS

  Hướng dẫn Add "Chat With Me" button everywhere - Thêm nút "Chat With Me" mọi nơi (cho cometchat)

  Add "Chat With Me" button everywhere - Thêm nút "Chat With Me" mọi nơi (cho cometchat) Nếu bạn cài đặt comechat, bạn sẽ thấy một nút "Chat With Me" bên dưới avatar trong tin nhắn. (Tất nhiên nếu bạn thiết lập nó trong ACP) Theo mặc định nó có các vấn đề khác nhau: Thậm chí khách có thể thấy nó...
 3. PVS

  Addon CometChat Plugin - Thêm chat vào Xenforo

  CometChat Plugin - Thêm chat vào Xenforo 6.9.12 Bạn cần thêm các tương tác vào trang web của bạn? CometChat là giải pháp trò chuyện hàng đầu cho trang web của bạn mà sẽ giúp bạn phát triển cơ sở khách hàng của bạn theo cấp số nhân, tăng đáng kể thời gian của người sử dụng và thêm hàng trăm tính...
Top