comments evolved for wordpress

  1. PVS

    Comments Evolved for WordPress - Plugin hỗ trợ thêm hệ thống comment của Google+ vào WordPress

    Comments Evolved for WordPress - Plugin hỗ trợ thêm hệ thống comment của Google+ vào WordPress Plugin này không chỉ đơn thuần là giúp thêm hệ thống comment của Google+ vào blog mà nó còn đưa cả những hệ thống comment khác vào blog luôn như Facebook Comment, Disqus Comment và đặc biệt là có thể...
Top Bottom