công nghệ lưu trữ

  1. PCO

    5 công nghệ lưu trữ sẽ khởi sắc trong năm 2017

    Những xu hướng công nghệ này được dự đoán sẽ là hướng đi chủ đạo của ngành công nghiệp lưu trữ trong năm 2017. AI Trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence) đang định hình thế giới theo một cách tốt đẹp hơn và được nhận định sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Về cơ bản, một hệ...
Top Bottom