công nghệ thay thế mật khẩu

  1. PCO

    Thay thế mật khẩu trong tương lai với 13 công nghệ này

    Thay thế mật khẩu trong tương lai với 13 công nghệ này Một mật khẩu yếu là một mật khẩu ngắn, hoặc một đoạn ký tự gợi ý gì đó có thể bị đoán ra nhanh chóng bằng một số thủ thuật đơn giản. Tuy mật khẩu vẫn được nhiều chuyên gia cho là phương pháp bảo mật tốt nhất hiện tại. Nhưng những phương...
Top Bottom