công ty cổ phần phần mềm chuyên nghiệp toàn cầu

  1. PVS

    Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Chuyên Nghiệp Toàn Cầu tuyển Lập Trình Viên (Javascript, .NET-Up to 1000$)

    Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Chuyên Nghiệp Toàn Cầu tuyển Lập Trình Viên (Javascript, .NET-Up to 1000$) CẤP BẬC: Nhân viên KHU VỰC: Hà Nội KỸ NĂNG: Python, C++, C# NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $700 - $1500 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập trình trên nền tảng framework sẵn có của công ty. - Hỗ...
Top Bottom