công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam

  1. PVS

    Tuyển dụng Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng (Mã: Dvcm.ptud)

    Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng (Mã: Dvcm.ptud) KHU VỰC: HÀ NỘI CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Oracle & SQL Server, Open-source, Visa/master NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phòng: DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH...
Top Bottom