công ty cổ phần thông minh mk

  1. PVS

    Tuyển dụng Tuyển 02 Lập Trình Viên Hệ Thống

    Tuyển 02 Lập Trình Viên Hệ Thống KHU VỰC: HÀ NỘI CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Điện - Điện Tử, Tự Động Hóa, C++ NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện mảng lập trình các dự án Hệ thống theo dõi giám sát năng...
Top Bottom