công ty phần mềm tower hà nội

  1. PVS

    Tuyển dụng Lập Trình Game Mobile, Game Developer

    Công Ty Phần Mềm Tower Hà Nội tuyển Lập Trình Game Mobile, Game Developer Lương Tới 1200$ KHU VỰC: HÀ NỘI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Game Mobile, Game Developer, Unity NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Tới $500 - $1200 MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC: • Phát triển game Unity, Cocos2d •...
Top Bottom