công ty tnhh framgia việt nam

 1. PVS

  Tuyển dụng Java Developer ( All Levels)

  Java Developer ( All Levels) KHU VỰC: ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI CÔNG TY: CÔNG TY TNHH FRAMGIA VIỆT NAM CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Japanese Beginner, Javascript, Spring + Hibernate + Struts NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $600 - $1500 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia vào các dự án phần mềm với...
 2. PVS

  Tuyển dụng iOS Developers

  iOS Developers KHU VỰC: ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI CÔNG TY: CÔNG TY TNHH FRAMGIA VIỆT NAM CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: C/C++, Object C, Swift & Objective C NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Từ $600 - $1500 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia phân tích requirements, thiết kế hệ thống. - Tham gia vào các...
 3. PVS

  Tuyển dụng Frontend Developer (Angular/react/vuejs)

  Frontend Developer (Angular/react/vuejs) KHU VỰC: ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI CÔNG TY: CÔNG TY TNHH FRAMGIA VIỆT NAM CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Vue Js, Reactjs, Angularjs NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $600 - $1500 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện UI của ứng dụng web hiện đại, giàu tương tác với...
 4. PVS

  Tuyển dụng Japanese Accountant Fresher

  Japanese Accountant Fresher KHU VỰC: HÀ NỘI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Tiếng Nhật (N2 Trở Lên, Ke Toan / Accounting : Cong No ,thue,luong, Kế Toán - Accounting NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Tiếng Anh MỨC LƯƠNG: $500 - $700 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phối hợp và trao đổi với bộ phận kinh doanh của công ty...
 5. PVS

  Tuyển dụng Ruby Developer

  Ruby Developer KHU VỰC: HÀ NỘI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Rspec, Ruby, Ruby On Rails NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Thương lượng MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tôn chỉ của team ROR: • DRY, DRY everywhere! • Viết code cho đồng bọn chứ không phải server • Tạo điều kiện cho PM được về nhà đúng giờ...
 6. PVS

  Tuyển dụng PHP Developers

  Công Ty TNHH Framgia Việt Nam tuyển dụng nhanh 【~$1500】 PHP Developers (Urgent!) KHU VỰC: ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Zend, Cakephp, Or Lavarel., Laravel, PHP NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $600 - $1500 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Sử dụng CodeIgniter / Laravel để hack...
Top Bottom