công ty tnhh mikado - topsquare

  1. PVS

    Tuyển dụng Urgent - 10 Web Game Developer (Lương Up to 1000$) - Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường

    Urgent - 10 Web Game Developer (Lương Up to 1000$) - Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường KHU VỰC: Hà Nội KỸ NĂNG: Web Game, Unity3d, Cocos2d-x Js, Javascript NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $500 - $1000 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập trình viên web game. - Lập trình cho các dự án phát...
Top Bottom