contact us

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Contact Us Spaminator - Chống spam liên hệ với chúng tôi cho XenForo 2.2 2.2.0

  [OzzModz] Contact Us Spaminator - Chống spam liên hệ với chúng tôi cho XenForo 2.2 2.2.0 Bạn cảm thấy mệt mỏi khi hộp thư đến của mình tràn ngập spam đến từ hệ thống "Liên hệ với chúng tôi" trên (các) bản cài đặt xenforo của bạn? Bạn đã thử mọi cách mà vẫn bị như vậy? Bạn thậm chí còn tắt biểu...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Contact Us Form Redirect to Conversation - Biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi chuyển hướng đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Contact Us Form Redirect to Conversation - Biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi chuyển hướng đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2.2 2.0.0 Mở cửa sổ để bắt đầu cuộc trò chuyện với những người dùng đã chọn thay vì biểu mẫu liên hệ với chúng tôi dành cho người dùng đã đăng nhập. Khách vẫn sẽ sử...
 3. PVS

  Addon 2x Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.3

  Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.3 Chặn các liên hệ với chúng tôi cho các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để biết vị trí quốc gia chính xác. Sử dụng bảng nội bộ cho các vị trí IP gần đây. Tất cả phrase bắt đầu bằng contactusmanager_ để thuận...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.7

  [OzzModz] Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.7 Khi form Contact Us được sử dụng, addon này sẽ tạo ra một thread trong một diễn đàn quy định. Liên kết quyền sở hữu chủ đề với người dùng đăng nhập hoặc khách và sử dụng một phrase để định dạng nội dung tin nhắn. Lưu ý: Việc...
 5. PVS

  Addon 2x Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.2

  Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.2 Chặn các liên hệ với chúng tôi cho các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để biết vị trí quốc gia chính xác. Sử dụng bảng nội bộ cho các vị trí IP gần đây. Tất cả phrase bắt đầu bằng contactusmanager_ để thuận...
 6. PVS

  Addon 2x Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.0

  Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.0 Chặn các liên hệ với chúng tôi cho các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để biết vị trí quốc gia chính xác. Sử dụng bảng nội bộ cho các vị trí IP gần đây. Tất cả phrase bắt đầu bằng contactusmanager_ để thuận...
 7. PVS

  Addon 2x Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.6

  Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.6 Khi form Contact Us được sử dụng, addon này sẽ tạo ra một thread trong một diễn đàn quy định. Liên kết quyền sở hữu chủ đề với người dùng đăng nhập hoặc khách và sử dụng một phrase để định dạng nội dung tin nhắn. Lưu ý: Việc check flood...
 8. PVS

  Addon 2x Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.5

  Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.5 Khi form Contact Us được sử dụng, addon này sẽ tạo ra một thread trong một diễn đàn quy định. Liên kết quyền sở hữu chủ đề với người dùng đăng nhập hoặc khách và sử dụng một phrase để định dạng nội dung tin nhắn. Lưu ý: Việc check flood...
 9. PVS

  Addon 2x Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.4

  Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.3.4 Khi form Contact Us được sử dụng, addon này sẽ tạo ra một thread trong một diễn đàn quy định. Liên kết quyền sở hữu chủ đề với người dùng đăng nhập hoặc khách và sử dụng một phrase để định dạng nội dung tin nhắn. Lưu ý: Việc check flood...
 10. PVS

  Addon 2x [OzzModz] No Contact Us For Guests - Loại bỏ Contact Us đối với khách trên XenForo 2

  [OzzModz] No Contact Us For Guests - Loại bỏ Contact Us đối với khách trên XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này loại bỏ khả năng cho khách sử dụng form contact us. Nếu một khách cố gắng truy cập vào form contact us, họ sẽ nhận được lỗi cấp phép XenForo tiêu chuẩn mà họ phải đăng nhập. Nhóm khách...
 11. PVS

  Addon 2x Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2

  Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ cho XenForo 2 2.2.0 Khi form Contact Us được sử dụng, addon này sẽ tạo ra một thread trong một diễn đàn quy định. Liên kết quyền sở hữu chủ đề với người dùng đăng nhập hoặc khách và sử dụng một phrase để định dạng nội dung tin nhắn. Lưu ý: Việc check flood...
 12. PVS

  Addon Contact Us Enhancements - Cải tiến Liên hệ chúng tôi

  Contact Us Enhancements - Cải tiến Liên hệ chúng tôi 1.0.0 Hình thức Contact Us là kênh chính cho hầu hết các trang web bằng cách liên hệ với các đối tác của họ hoặc khách hàng của họ. Add-on "Contact Us Enhancement" này đã được tạo ra để tối ưu hóa nó. Tiện ích này sẽ cải tiến hình thức...
Top Bottom