contests

 1. PVS

  Addon 2x [TC] Contests - Cuộc thi cho XenForo 2 1.0.6

  [TC] Contests - Cuộc thi cho XenForo 2 1.0.6 Cho phép người dùng tạo các cuộc thi. Tính năng: Tự động lựa chọn người chiến thắng. Tạo tin nhắn (up thread) khi người dùng tham gia. Đặt tiêu chí cho người tham gia. Tự động trao giải thưởng. Tùy chọn: Tên của người dùng sẽ đóng vai trò là bot...
 2. PVS

  Addon 2x Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 2.2.9

  Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 2.2.9 Referral Contests cho phép bạn không chỉ tạo ra các cuộc thi giới thiệu cho các thành viên, mà bạn còn có thể thực hiện lời mời đến trang của mình. Referral contests là tùy chọn và các thành viên có thể sử dụng liên kết giới thiệu...
 3. PVS

  Addon 2x Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2

  Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 2.2.3 Referral Contests cho phép bạn không chỉ tạo ra các cuộc thi giới thiệu cho các thành viên, mà bạn còn có thể thực hiện lời mời đến trang của mình. Referral contests là tùy chọn và các thành viên có thể sử dụng liên kết giới thiệu...
Top Bottom