conversation folders

 1. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 2

  [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 2 Mô tả : Sắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn vào các thư mục được đặt tên với Conversation Folders . Người dùng có thể tạo các thư mục và gửi các cuộc trò chuyện của họ vào chúng. Thư mục độc lập cho mỗi người...
 2. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 1

  [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.1 Fix 1 Mô tả : Sắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn vào các thư mục được đặt tên với Conversation Folders . Người dùng có thể tạo các thư mục và gửi các cuộc trò chuyện của họ vào chúng. Thư mục độc lập cho mỗi người...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.0.0 Sau khi cài đặt, hãy cấp quyền 'Conversation Folders' cho các nhóm người dùng mà bạn muốn cho phép. Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi số lượng tối đa cho phép của các thư mục. Điều này nằm trong trang tùy chọn của...
 4. PVS

  Addon 2x [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  [Liam W.] Conversation Folders - Thư mục cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.0 Mô tả : Sắp xếp các cuộc trò chuyện của bạn vào các thư mục được đặt tên với Conversation Folders . Người dùng có thể tạo các thư mục và gửi các cuộc trò chuyện của họ vào chúng. Thư mục độc lập cho mỗi người nhận...
 5. PVS

  Language 2x Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2

  Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2 2.0.0 Beta 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Conversation Folders của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom