conversation phishing detect

  1. PVS

    Addon 2x Conversation phishing detect - Phát hiện lừa đảo qua cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.1

    Conversation phishing detect - Phát hiện lừa đảo qua cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.1 Thông báo cho nhân viên về các cuộc trò chuyện có thể là các nỗ lực lừa đảo. Tính năng: Tất cả các cụm từ đều bắt đầu bằng talkphishingdetect_ để thuận tiện cho bạn. Hỏi và đáp: Q: Add-on này cũng yêu...
  2. PVS

    Addon 2x Conversation phishing detect - Phát hiện lừa đảo qua cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.0

    Conversation phishing detect - Phát hiện lừa đảo qua cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.0 Thông báo cho nhân viên về các cuộc trò chuyện có thể là các nỗ lực lừa đảo. Tính năng: Tất cả các cụm từ đều bắt đầu bằng talkphishingdetect_ để thuận tiện cho bạn. Hỏi và đáp: Q: Add-on này cũng yêu...
Top Bottom