convert to jpg

 1. PVS

  Addon 2x Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2 2.0

  Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2 2.0 Chuyển đổi tệp đính kèm PNG sang JPG. Ví dụ, hình ảnh PNG có dung lượng 10MB có thể được chuyển đổi thành JPG và kích thước tệp mới có thể chỉ bằng 1MB. Tính năng: Liên kết Convert to jpg sẽ được hiển thị trong các bài đăng theo chủ đề...
 2. PVS

  Addon 2x Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2 1.9

  Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2 1.9 Chuyển đổi tệp đính kèm PNG sang JPG. Ví dụ, hình ảnh PNG có dung lượng 10MB có thể được chuyển đổi thành JPG và kích thước tệp mới có thể chỉ bằng 1MB. Tính năng: Liên kết Convert to jpg sẽ được hiển thị trong các bài đăng theo chủ đề...
 3. PVS

  Addon 2x Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2 1.8

  Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2 1.8 Chuyển đổi tệp đính kèm PNG sang JPG. Ví dụ, hình ảnh PNG có dung lượng 10MB có thể được chuyển đổi thành JPG và kích thước tệp mới có thể chỉ bằng 1MB. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2

  Convert to jpg - Chuyển đổi sang jpg cho XenForo 2 1.6 Chuyển đổi tệp đính kèm PNG sang JPG. Ví dụ, hình ảnh PNG có dung lượng 10MB có thể được chuyển đổi thành JPG và kích thước tệp mới có thể chỉ bằng 1MB. Liên kết "Convert to jpg" Trang "Convert to jpg" User group permissions Chúc...
Top Bottom