cookie

 1. PVS

  Addon 2x Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.3

  Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.3 Cho phép thiết lập cookie dựa trên quyền của nhóm người dùng. Một số nơi cho phép không hiển thị quảng cáo nếu một cookie nhất định được đặt. Đây là một cách tuyệt vời để không hiển thị quảng cáo cho các thành viên cao cấp. Tính năng: Đặt...
 2. PVS

  Addon 2x Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.1

  Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.1 Cho phép thiết lập cookie dựa trên quyền của nhóm người dùng. Một số nơi cho phép không hiển thị quảng cáo nếu một cookie nhất định được đặt. Đây là một cách tuyệt vời để không hiển thị quảng cáo cho các thành viên cao cấp. Tính năng: Đặt...
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Cookie Notice - Thông báo cookie cho XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Cookie Notice - Thông báo cookie cho XenForo 2 1.1.0 Tùy chỉnh thông báo cookie XenForo theo mặc định hoặc làm cho nó nổi. để kiểm tra cài đặt vào Appearance > Style properties > [cXF] Cookie Notice Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.0

  Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.0 Cho phép thiết lập cookie dựa trên quyền của nhóm người dùng. Một số nơi cho phép không hiển thị quảng cáo nếu một cookie nhất định được đặt. Đây là một cách tuyệt vời để không hiển thị quảng cáo cho các thành viên cao cấp. Tính năng: Đặt...
 5. PVS

  Addon 2x Cookie Notice - Thông báo cookie cho XenForo 2 1.0.1

  Cookie Notice - Thông báo cookie cho XenForo 2 1.0.1 Tùy chỉnh thông báo cookie XenForo theo mặc định hoặc làm cho nó nổi. để kiểm tra cài đặt vào Appearance > Style properties > [cXF] Cookie Notice Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. Blue

  Hướng dẫn Khắc phục lỗi Cookies are required... You must accept

  Trong những bản xenforo mới dạo gần đây nhiều web hay xuất hiện tình trạng báo Accept (Chấp nhận) cho cookie được hoạt động trên web khi người dùng chưa đăng nhập vào web (Cookies are required to use this site. You must accept them to continue using the site). Thường thì khi bạn Accept xong...
 7. PVS

  Addon 2x [MMO] Logged In Cookie - Cookie đăng nhập cho XenForo 2

  [MMO] Logged In Cookie - Cookie đăng nhập cho XenForo 2 2.1.0 Như tên cho thấy, add-on này thiết lập cookie cho người dùng được ủy quyền. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn triển khai bộ nhớ đệm cho khách (thông qua những thứ như FastCGI, Varnish, v.v.). Sau khi cài đặt, add-on không cần...
 8. PVS

  Addon 2x Cookie Notice - Thông báo cookie cho XenForo 2

  Cookie Notice - Thông báo cookie cho XenForo 2 1.0.0 Tùy chỉnh thông báo cookie XenForo theo mặc định hoặc làm cho nó nổi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego

  Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego 1.7.8 AE detector này sử dụng cookie để phát hiện nhiều tài khoản. Cookie kéo dài cho cả một thời gian cấu hình admin (mặc định là 24 tháng), hoặc cho đến khi người dùng xóa các tập tin cookie của họ. Bạn có thể có một phát hiện AE thông báo cho...
Top Bottom