copy code

  1. PVS

    Addon 2x [CC|T] Copy code - Thêm nút Copy Code cho XenForo 2 2.1.0 Fix 1

    [CC|T] Copy code - Thêm nút Copy Code cho XenForo 2 2.1.0 Fix 1 Addon này sẽ cho phép bạn thêm một nút bảo mật để sao chép code vào clipboard. Khi bạn đã sao chép, bạn sẽ nhận được một pop-up thông báo trong diễn đàn: Có một số chế độ xuất hiện của pop-up: Apparence Fondu Bounce...
  2. onlyonelove

    Addon [Nopviet] Copy to clipboard 1.0.2 - thêm nút copy nhanh đoạn code trong Xenforo

    Addon [Nopviet] Copy to clipboard sẽ bổ sung thêm nút Copy để copy nhanh nội dung trong bbcode code, html, php,... của Xenforo. Addon này phù hợp cho các website về công nghệ thông tin, lập trình... Demo: nopviet.com Addon này có file js copytoclipboard.min.js dung lượng nhẹ chỉ khoảng...
Top Bottom