copy

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Copy Message to Clipboard - Sao chép tin nhắn vào Clipboard cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Copy Message to Clipboard - Sao chép tin nhắn vào Clipboard cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm nút sao chép vào khay nhớ tạm cho tin nhắn. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Copy Message Replace - Tin nhắn thay thế bản sao bài viết cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Post Copy Message Replace - Tin nhắn thay thế bản sao bài viết cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép thay thế hoặc chỉnh sửa các bài viết gốc từ bản sao bài viết (inline moderation tool) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [CC|T] Copy code - Thêm nút Copy Code cho XenForo 2 2.1.0 Fix 1

  [CC|T] Copy code - Thêm nút Copy Code cho XenForo 2 2.1.0 Fix 1 Addon này sẽ cho phép bạn thêm một nút bảo mật để sao chép code vào clipboard. Khi bạn đã sao chép, bạn sẽ nhận được một pop-up thông báo trong diễn đàn: Có một số chế độ xuất hiện của pop-up: Apparence Fondu Bounce...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Copy To Clipboard - Sao chép vào clipboard XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Copy To Clipboard - Sao chép vào clipboard XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Addon này sẽ thêm một bản sao vào chức năng clipboard cho các block code của bạn. Giúp dễ dàng sao chép code trong các block để dán vào nơi khác. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 5. PVS

  Addon 2x [XTR] Copy Node - Sao chép Node XenForo 2 1.0.0

  [XTR] Copy Node - Sao chép Node XenForo 2 1.0.0 Khi tạo một diễn đàn hoặc chuyên mục mới, hãy sao chép các diễn đàn hoặc chuyên mục hiện có để tiết kiệm thời gian. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [PB] Copy Link to Thread - Sao chép liên kết vào chủ đề cho XenForo 2 1.0.0

  [PB] Copy Link to Thread - Sao chép liên kết vào chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Thêm nút để sao chép nhanh vào khay nhớ tạm một liên kết đến chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Copy Categories XFRM - Sao chép chuyên mục XFRM của XenForo 2

  [Xen-Soluce] Copy Categories XFRM - Sao chép chuyên mục XFRM của XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn sao chép các chuyên mục của mình cho XFRM khi tạo các chuyên mục mới. Tóm tắt tính năng: Option: Sao chép chuyên mục: Tiêu đề chuyên mục mới Mô tả chuyên mục mới Sao chép chuyên mục...
 8. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Copy Categories XFMG - Sao chép chuyên mục XFMG của XenForo 2

  [Xen-Soluce] Copy Categories XFMG - Sao chép chuyên mục XFMG của XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn sao chép các chuyên mục của mình cho XFMG khi tạo các chuyên mục mới. Tóm tắt tính năng: Option: Sao chép chuyên mục: Tiêu đề chuyên mục mới Mô tả chuyên mục mới Sao chép chuyên mục...
 9. PVS

  Addon 2x [CC|T] Copy code - Thêm nút Copy Code cho XenForo 2

  [CC|T] Copy code - Thêm nút Copy Code cho XenForo 2 2.1.0 Addon này sẽ cho phép bạn thêm một nút bảo mật để sao chép code vào clipboard. Khi bạn đã sao chép, bạn sẽ nhận được một pop-up thông báo trong diễn đàn: Có một số chế độ xuất hiện của pop-up: Apparence Molten Bounce Chúc...
 10. PVS

  Addon 2x CopyCode - Thêm nút sao chép code nhanh cho XenForo 2

  CopyCode - Thêm nút sao chép code nhanh cho XenForo 2 2.0.7 Add-on này sẽ thêm một nút giúp sao chép code nhanh vào clipboard. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom