cot

 1. PVS

  Addon 2x [SVG] subNodes Column - Node con dạng cột cho XenForo 2 2.2.0 Beta 3

  [SVG] subNodes Column - Node con dạng cột cho XenForo 2 2.2.0 Beta 3 Thêm khả năng hiển thị các node con trong các cột. Khả năng bật hoặc tắt tùy chỉnh Khả năng đặt số lượng cột mong muốn Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.1

  [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.1 Với add-on này, bạn có thể hiển thị các widget trong các cột một cách dễ dàng. Có sẵn 2 vùng chứa để bạn có thể thêm tối đa 4 widget. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng tạo một trang tùy chỉnh giống như một cổng thông tin với các widget khác...
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.0

  [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.0 Với add-on này, bạn có thể hiển thị các widget trong các cột một cách dễ dàng. Có sẵn 2 vùng chứa để bạn có thể thêm tối đa 4 widget. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng tạo một trang tùy chỉnh giống như một cổng thông tin với các widget khác...
 4. PVS

  Tutorial 2x Clean 3 Column Custom Field Lists - Tuỳ biến cột cho danh sách trường tuỳ chỉnh XenForo 2

  Clean 3 Column Custom Field Lists - Tuỳ biến cột cho danh sách trường tuỳ chỉnh XenForo 2 Bạn muốn làm 1-3 cột cho các thiết bị khác nhau? Hiển thị một trên các thiết bị nhỏ: Hai trên các thiết bị vừa: Và ba trên các thiết bị lớn: Thêm code này vào extra.less .listInline--customField...
 5. PVS

  Tutorial 2x Columns in posts/articles bbcode - BBcode cột cho bài viết của XenForo 2

  Columns in posts/articles bbcode - BBcode cột cho bài viết của XenForo 2 Bbcode rất đơn giản và trong ví dụ này đang sử dụng thẻ col. Ngoài ra còn có một cột biểu tượng font awesome mà bạn có thể sử dụng nếu bạn muốn hiển thị một biểu tượng trong trình soạn thảo văn bản. Có bao nhiêu cột...
 6. PVS

  Tutorial 2x UI.X2 Column sub-forums - Chia cột sub-forum cho XenForo 2

  UI.X2 Column sub-forums - Chia cột sub-forum cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code bên dưới vào template extra.less là xong. .node-subNodesFlat { display: block; } .node-subNodeFlatList li { width: 45%; float: left; } Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom