croatian

  1. PVS

    Language Croatian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Croatian

    Croatian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Croatian 1.5.0 Đây là bản dịch tiếng Croatian cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Croatian Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom