cron jobs

  1. H

    Help Hỏi về addon cron bài viết cho xenforo

    Cho hỏi cả nhà có ai biết addon nào có thể cron bài viết như của wordpress không vui lòng chỉ giúp mình với
  2. airhost.vn

    Hướng dẫn Lên lịch tự động với Cron Jobs trên Cpanel

    Cron Jobs: Là chức năng dùng để thực thi định kì lệnh nào đó trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi người quản trị. Những chức năng cơ bản như: Tự động Backup dữ liệu, Tự động gửi Email…hoặc một lệnh nào đó trong Linux do quý khách tạo ra. Trường hợp giả định: Backup mysql bằng...
Top Bottom