ctv dịch bài

  1. Blue

    Cùng Blue làm CTV viết - dịch bài về website, internet trên VNXF

    VNXF vốn là diễn đàn về XenForo, có PVS, Blue, THB chăm chỉ cày cuốc đem "dầu" về thắp lên que diêm, từ que diêm biến thành ngọn đuốc, nhưng nguồn "dầu" cũng có hạn nên đuốc không thể bùng cháy, cần phải dùng thêm nguồn năng lượng mới... Vốn mình xuất thân từ làng game, từng lập site play game...
Top Bottom