cua so bat len

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Modal Popups - Phương thức cửa sổ bật lên cho XenForo 2 1.0.1

    [XTR] Modal Popups - Phương thức cửa sổ bật lên cho XenForo 2 1.0.1 Các tùy chọn chung Bật hoặc tắt phương thức cửa sổ bật lên Tùy chọn cookie (Đơn vị: Ngày) Bạn có thể đặt số ngày cookie sẽ hoạt động. Khi bật cửa sổ bật lên, bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn overlay để hiển thị trong suốt trên...
  2. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Popup System - Hệ thống Popup cho XenForo 2 1.2.6

    [XenGenTr] Popup System - Hệ thống Popup cho XenForo 2 1.2.6 Với add-on, bạn có thể hiển thị quảng cáo, thông báo, thông tin, v.v. cho người dùng của mình bằng các popup. Tính năng Bật và tắt popup từ bảng điều khiển Khả năng thêm nội dung vào popup Chọn kiểu xem popup Khoảng thời gian...
Top