cúfon

  1. PVS

    All-In-One Cufon - Plugin hỗ trợ làm đẹp font chữ cho Wordpress

    All-In-One Cufon - Plugin hỗ trợ làm đẹp font chữ cho Wordpress Cài đặt plugin All-in-One Cufon theo cách cài đặt một plugin WordPress thông thường. Khi cài đặt xong, vào Setting ⇨ All-in-One Cufon sẽ thấy một bảng thông báo màu đỏ bảo bạn phải bổ sung thư mục cufon-fonts trong thư mục...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu và áp dụng Cúfon

    Tìm hiểu và áp dụng Cúfon Có tổng cộng 3 cách để áp dụng một font “ngoại” vào website của mình. Cúfon là một phương pháp rất hay. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về phương thức hoạt động cũng như cách áp dụng Cúfon vào website của mình. Áp dụng cúfon vào website Bạn tiến hành...
Top Bottom