custom node icon

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Custom Node Icon - Tuỳ chỉnh biểu tượng Node XenForo 2.2 1.0.0

    [tl] Custom Node Icon - Tuỳ chỉnh biểu tượng Node XenForo 2.2 1.0.0 Cho phép tùy chỉnh hình ảnh làm biểu tượng node. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. dcstylexf

    Addon 2x D.C Style - Custom Node Icon for XF2

    Giới thiệu Add-on giúp bạn có thể tùy chỉnh icon cho từng chuyên mục bất kì. Demo Custom icon cho forum & sub-forum Hỗ trợ Read & Unread icon. Options Permission trong nhóm "Forum Moderator" Cài đặt Giải nén và upload folder "src" lên public_html (htdocs). Vào Admin -> Add-ons -> Tiến...
Top Bottom