da ngon ngu

  1. PVS

    Addon 2x MultiLanguage Tool (STMLT2) - Công cụ đa ngôn ngữ XenForo 2 1.0.2

    MultiLanguage Tool (STMLT2) - Công cụ đa ngôn ngữ XenForo 2 1.0.2 Addon này sử dụng cài đặt ngôn ngữ trình duyệt khi khách truy cập thiết lập. Khả năng di chuyển trình chọn ngôn ngữ sang thanh điều hướng cố định. Khả năng chọn cờ cho các ngôn ngữ được cài đặt. Khả năng thiết lập ngôn ngữ dựa...
  2. PVS

    PolyLang - Plugin hỗ trợ đa ngôn ngữ cho Wordpress

    PolyLang - Plugin hỗ trợ đa ngôn ngữ cho Wordpress Website đa ngôn ngữ là chức năng cho phép viết nhiều hơn một ngôn ngữ trên website (ví dụ các post có phiên bản nhiều thứ tiếng khác nhau bạn tự viết) chứ không phải là chức năng tự dịch nội dung trên website. Lưu ý Trước khi sử dụng, khuyến...
Top Bottom