dac biet

  1. PVS

    Addon 2x Special Avatar for Banned Members - Avatar đặc biệt cho thành viên bị cấm XenForo 2

    Special Avatar for Banned Members - Avatar đặc biệt cho thành viên bị cấm XenForo 2 1.0.1 Add-on hỗ trợ thay avatar riêng cho những thành viên bị cấm. Add-on đã bao gồm hình như trên ảnh. Nếu muốn thay thế, có thể thay tại đường dẫn: styles\bannedavatar Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom