dang bai moi

  1. PVS

    Hướng dẫn Hướng dẫn thêm nút đăng bài mới khi xem bài viết trên XenForo 2.x

    Hướng dẫn thêm nút đăng bài mới khi xem bài viết trên XenForo 2.x Hiện tại XenForo 2 mới ra nên hầu như chưa có bài hướng dẫn nào, và bài viết hướng dẫn này cũng khá đơn giản, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nút đăng bài mới trong trang bài viết của XenForo 2. Cách làm như sau: Các bạn vào...
Top Bottom