dang bai nhanh

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Quick thread per forum - Đăng bài nhanh mỗi forum cho XenForo 2 1.1.1

  [cXF] Quick thread per forum - Đăng bài nhanh mỗi forum cho XenForo 2 1.1.1 Vô hiệu hóa (loại bỏ) đăng bài nhanh trên mỗi diễn đàn. Option Mặc định Kích hoạt add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [MMO] Remove Quick Thread - Loại bỏ đăng bài nhanh cho XenForo 2

  [MMO] Remove Quick Thread - Loại bỏ đăng bài nhanh cho XenForo 2 2.1.1 Add-on này sẽ xóa form đăng bài nhanh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Quick Thread Permissions - Thêm quyền đăng bài nhanh cho XenForo 2

  [OzzModz] Quick Thread Permissions - Thêm quyền đăng bài nhanh cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản này sẽ cho phép quản trị viên đặt quyền cho nhóm người dùng để có thể xem/sử dụng chức năng đăng bài nhanh trên forum view. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [cXF] Quick thread per forum - Đăng bài nhanh mỗi forum cho XenForo 2

  [cXF] Quick thread per forum - Đăng bài nhanh mỗi forum cho XenForo 2 1.1.0 Vô hiệu hóa (loại bỏ) đăng bài nhanh trên mỗi diễn đàn. Option Mặc định Kích hoạt add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom