danh sach trang

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XFRM: External URL Domain Whitelist - XFRM: Whitelist tên miền URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] XFRM: External URL Domain Whitelist - XFRM: Whitelist tên miền URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0 Kiểm soát tên miền nào được phép sử dụng làm URL tải xuống/mua tài nguyên bên ngoài Yêu cầu: XenForo Resource Manager 2.2.0+ Tính năng: Kiểm tra tài nguyên tải xuống/mua URL bên ngoài...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XFRM: External URL Grouped Whitelist - XFRM: Nhóm Whitelist URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] XFRM: External URL Grouped Whitelist - XFRM: Nhóm Whitelist URL bên ngoài cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Kiểm soát miền nào được phép được sử dụng làm URL tải xuống/mua tài nguyên bên ngoài Tính năng: Kiểm tra URL tải xuống tài nguyên/mua bên ngoài xem có khớp với miền trong...
 3. PVS

  Addon 2x FileChk whitelist - Danh sách trắng FileChk cho XenForo 2.2 1.1.0

  FileChk whitelist - Danh sách trắng FileChk cho XenForo 2.2 1.1.0 Danh sách trắng cho XF FileCheck Các trường tùy chọn để nhập dữ liệu chỉ hiển thị nếu chế độ debug đã được kích hoạt. (Điều này chỉ cần thiết cho input, sau đó nó có thể được hủy kích hoạt lại.) Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x FileChk whitelist - Danh sách trắng FileChk cho XenForo 2.2 1.0.0

  FileChk whitelist - Danh sách trắng FileChk cho XenForo 2.2 1.0.0 Danh sách trắng cho XF FileCheck Các trường tùy chọn để nhập dữ liệu chỉ hiển thị nếu chế độ debug đã được kích hoạt. (Điều này chỉ cần thiết cho input, sau đó nó có thể được hủy kích hoạt lại.) Chúc các bạn thành công...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2 2.0.4

  [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2 2.0.4 Addon đơn giản sẽ cho phép bạn chỉ định các ứng dụng email được phép. Người dùng sẽ chỉ có thể sử dụng các ứng dụng email mà bạn chỉ định trong các tùy chọn addon. Khi người dùng nhập một ứng dụng email không có trong danh...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2

  [OzzModz] Email Whitelist - Danh sách email trắng cho XenForo 2 2.0.3 Addon đơn giản sẽ cho phép bạn chỉ định các ứng dụng email được phép. Người dùng sẽ chỉ có thể sử dụng các ứng dụng email mà bạn chỉ định trong các tùy chọn addon. Khi người dùng nhập một ứng dụng email không có trong danh...
Top Bottom