dap ung

 1. PVS

  Addon 2x Advertising responsive - Quảng cáo responsive cho XenForo 2 1.0

  Advertising responsive - Quảng cáo responsive cho XenForo 2 1.0 Thêm code CSS cho Advertising. Khi sử dụng chức năng Advertising bằng cách sử dụng quảng cáo responsive có kích thước cố định. Thiết lập: Thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp tại đây để thiết lập Advertising của bạn bằng...
 2. PVS

  Addon 2x Pagination responsive - Phân trang responsive cho XenForo 2 1.0

  Pagination responsive - Phân trang responsive cho XenForo 2 1.0 Thêm phân trang vào chế độ xem responsive. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x Subforum links responsive - Liên kết Subforum responsive cho XenForo 2 1.0

  Subforum links responsive - Liên kết Subforum responsive cho XenForo 2 1.0 Hiển thị các liên kết subforum trong chế độ responsive. Thiết lập: Add-on này yêu cầu "Listed below node" được chọn. Admin control panel -> Appearance -> Style properties -> Node/forum list -> Sub-forums display style...
Top Bottom