date of birth

  1. PVS

    Addon 2x Bypass Date of Birth Privacy - Bỏ qua ngày sinh riêng tư cho XenForo 2

    Bypass Date of Birth Privacy - Bỏ qua ngày sinh riêng tư cho XenForo 2 3.0.2 Add-on này cho phép các thành viên có quyền 'Bỏ qua quyền riêng tư của người dùng' để xem tuổi của tất cả thành viên, bất kể lựa chọn bảo mật DOB hiện tại của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom