day/night switcher

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Day/Night Switcher - Bộ chuyển đổi ngày/đêm cho XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Day/Night Switcher - Bộ chuyển đổi ngày/đêm cho XenForo 2 2.0.0 Đây là bản phát hành lại của addon Day Night Switcher được cập nhật để hoạt động với các phiên bản mới nhất của XenForo. Nó được phát hành theo giấy phép GPLv3. Với addon này, giao diện diễn đàn sẽ tự động thay đổi tùy...
Top Bottom