debug

 1. PVS

  Addon 2x [CSCN] Debug Defender - Trình bảo vệ Debug cho XenForo 2.2 1.0.0

  [CSCN] Debug Defender - Trình bảo vệ Debug cho XenForo 2.2 1.0.0 Khi sử dụng chế độ Development trên một trang web đang hoạt động, thông tin debug sẽ xuất hiện ở cuối mỗi trang, ảnh hưởng đến một số thông tin bí mật nhất định. Plugin này giải quyết vấn đề này bằng cách: 1. Tự động thay thế...
 2. PVS

  Addon 2x Time Zone Debug - Gỡ lỗi múi giờ cho XenForo 2

  Time Zone Debug - Gỡ lỗi múi giờ cho XenForo 2 1.0.0 Cung cấp giao diện người dùng quản trị đơn giản để gỡ lỗi các sự cố múi giờ trên máy chủ của bạn. Sau khi cài đặt, hãy tìm tùy chọn "Time Zone Debug" trong menu Tools của AdminCP. Nếu thời gian UTC không chính xác (Google it: UTC time) -...
 3. PVS

  Addon 2x Mode Debug - Chế độ gỡ lỗi cho XenForo 2

  Mode Debug - Chế độ gỡ lỗi cho XenForo 2 1.0.0 Bạn chán kết nối với FTP để bật chế độ gỡ lỗi? Addon này là dành cho bạn. Nó cho phép bạn kích hoạt chế độ gỡ lỗi và cả chế độ phát triển. Yêu cầu: XenForo > 2.1 Tính năng Bật chế độ gỡ lỗi Bật chế độ phát triển Chúc các bạn thành công...
 4. PVS

  Addon 2x Debug & Development Mode From ACP - Chế độ gỡ lỗi và phát triển từ ACP cho XenForo 2

  Debug & Development Mode From ACP - Chế độ gỡ lỗi và phát triển từ ACP cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ cho phép bạn kích hoạt chế độ gỡ lỗi và phát triển từ trong ACP của bạn. Điều này giúp bạn không phải chỉnh sửa tệp config.php. Có bốn thiết lập cho addon này. Enable debug mode...
Top Bottom