deep learning

  1. HoangTrang

    [VCCorp - Hà Nội] Tuyển dụng Lập trình viên XenForo

    Mô tả công việc: Bảo trì và phát triển diễn đàn chứng khoán F319.com Yêu cầu Kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu Kiến thức OOP, Design Pattern Kiến thức nền tốt về học máy, deep learning Có kiến thức nền về hệ thống gợi ý Có hiểu biết về xử lý dữ liệu lớn Quyền lợi Lương 12-25M...
Top Bottom