default expand media categories

  1. PVS

    Addon 2x Default Expand Media Categories - Mở rộng chuyên mục Media mặc định của XenForo 2 1.1.0

    Default Expand Media Categories - Mở rộng chuyên mục Media mặc định của XenForo 2 1.1.0 Điều này thực hiện hành vi XFMG dự kiến của các danh mục media được mở rộng theo mặc định trên desktop và thu gọn theo mặc định trên thiết bị di động. Trước (desktop) Sau (desktop) Chúc các bạn thành...
Top Bottom