đếm lượt truy cập

  1. Q

    Help Đếm lượt truy cập diễn đàn

    Mình muốn thêm dòng tổng lượng xem trang diễn đàn thì làm cách nào? Mong mọi người giúp đỡ. Mình dùng Xenforo 2. Xin cám ơn.
Top Bottom