dem nguoc

 1. PVS

  Addon 2x New Year Countdown - Đếm ngược năm mới cho XenForo 2 1.1.2

  New Year Countdown - Đếm ngược năm mới cho XenForo 2 1.1.2 Add-on này sẽ thêm một widget có đồng hồ đếm ngược đến năm mới và trình tải trước dưới dạng bông tuyết xoay. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [cv6] Notice Countdown - Thông báo đếm ngược cho XenForo 2 1.0.0

  [cv6] Notice Countdown - Thông báo đếm ngược cho XenForo 2 1.0.0 Addon này cho phép bạn thêm bộ đếm ngược ngày cho đến ngày kết thúc đã chọn trong tiêu chí trang trong thông báo. Bạn có thể chọn giữa một số thiết kế hoặc tạo ra của riêng bạn. Cài đặt bổ sung: Bạn có thể chỉnh sửa kiểu tùy...
 3. PVS

  Addon 2x Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.8

  Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.8 Hiển thị widget Countdown cho diễn đàn của bạn. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng countdown_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập Widget: Vào Admin Control Panel chọn Widgets tại tab Appearance. Click vào nút Add widgets. Chọn widget Countdown...
 4. PVS

  Addon 2x Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.7

  Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.7 Hiển thị widget Countdown cho diễn đàn của bạn. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng countdown_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập Widget: Vào Admin Control Panel chọn Widgets tại tab Appearance. Click vào nút Add widgets. Chọn widget Countdown...
 5. PVS

  Addon 2x Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.6

  Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.6 Hiển thị widget Countdown cho diễn đàn của bạn. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng countdown_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập Widget: Vào Admin Control Panel chọn Widgets tại tab Appearance. Click vào nút Add widgets. Chọn widget Countdown...
 6. PVS

  Addon 2x [cv6] Notice Countdown - Thông báo đếm ngược cho XenForo 2

  [cv6] Notice Countdown - Thông báo đếm ngược cho XenForo 2 1.0.0 Alpha 1 Addon này cho phép bạn thêm bộ đếm ngược ngày cho đến ngày kết thúc đã chọn trong tiêu chí trang trong thông báo. Bạn có thể chọn giữa một số thiết kế hoặc tạo ra của riêng bạn. Cài đặt bổ sung: Bạn có thể chỉnh sửa...
 7. PVS

  Addon 2x Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2

  Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.1 Hiển thị widget Countdown cho diễn đàn của bạn. Thiết lập Widget: Vào Admin Control Panel chọn Widgets tại tab Appearance. Click vào nút Add widgets. Chọn widget Countdown. Widget key = countdown Title = (leave blank) Display in positions = Forum...
Top Bottom