dem nguoc

  1. PVS

    Addon 2x [cv6] Notice Countdown - Thông báo đếm ngược cho XenForo 2

    [cv6] Notice Countdown - Thông báo đếm ngược cho XenForo 2 1.0.0 Alpha 1 Addon này cho phép bạn thêm bộ đếm ngược ngày cho đến ngày kết thúc đã chọn trong tiêu chí trang trong thông báo. Bạn có thể chọn giữa một số thiết kế hoặc tạo ra của riêng bạn. Cài đặt bổ sung: Bạn có thể chỉnh sửa...
  2. PVS

    Addon 2x Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2

    Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.1 Hiển thị widget Countdown cho diễn đàn của bạn. Thiết lập Widget: Vào Admin Control Panel chọn Widgets tại tab Appearance. Click vào nút Add widgets. Chọn widget Countdown. Widget key = countdown Title = (leave blank) Display in positions = Forum...
Top Bottom