detected

 1. PVS

  Addon 2x AdBlock Detected Tracker & Statistics - Công cụ theo dõi & thống kê phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.4.0

  AdBlock Detected Tracker & Statistics - Công cụ theo dõi & thống kê phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.4.0 AdBlock Detected Tracker & Statistics âm thầm theo dõi những người dùng sử dụng AdBlock. AdBlock Detected Tracker cũng theo dõi khách riêng lẻ cũng như người dùng đã đăng ký. Sử dụng sức...
 2. PVS

  Addon 2x [SVG] Adblock Detected - Trình phát hiện Adblock cho XenForo 2

  [SVG] Adblock Detected - Trình phát hiện Adblock cho XenForo 2 2.0.7.1 Một plugin cho diễn đàn XenForo 2 hiển thị thông báo phát hiện AdBlock. Tính năng: Kích hoạt/vô hiệu hóa add-on Có hai loại cảnh báo: Toàn màn hình với màn hình nền, với thông báo được đặt ở giữa trang web Khả năng tắt...
 3. PVS

  Tutorial 2x Show adblock detected notice - Hiển thị thông báo phát hiện adblock cho XenForo 2

  Show adblock detected notice - Hiển thị thông báo phát hiện adblock cho XenForo 2 Hướng dẫn này sẽ giúp hiển thị thông báo đến người dùng adblock thay cho google advertisement banner. Để làm cho nó hoạt động trên trang web, đầu tiên hãy tạo tệp tin javascript là advertisement.js và thêm nó vào...
Top Bottom