detector

 1. PVS

  Addon 2x [021] Multi-account detector - Trình phát hiện nhiều tài khoản cho XenForo 2 1.7.2

  [021] Multi-account detector - Trình phát hiện nhiều tài khoản cho XenForo 2 1.7.2 Bạn có mệt mỏi với việc người dùng bỏ qua các lệnh cấm bằng cách tạo tài khoản mới không? Add-on này sẽ là giải pháp hoàn hảo cho bạn! Được thông báo ngay lập tức khi ai đó cố vượt qua các quy tắc của bạn và...
 2. PVS

  Addon 2x [BS] Multi-account detector - Trình phát hiện nhiều tài khoản XenForo 2 1.4.0

  [BS] Multi-account detector - Trình phát hiện nhiều tài khoản XenForo 2 1.4.0 Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [BS] Multi-account detector - Trình phát hiện nhiều tài khoản XenForo 2 1.3.3

  [BS] Multi-account detector - Trình phát hiện nhiều tài khoản XenForo 2 1.3.3 Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] AdBlock Detector - Trình phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.0.5

  [XenGenTr] AdBlock Detector - Trình phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.0.5 Add-on được phát triển cho xenforo 2 và hoàn toàn miễn phí. Nhiệm vụ của nó là bắt người dùng tắt trình chặn quảng cáo Adsense trên diễn đàn của bạn và cảnh báo họ về điều đó. Trình phát hiện AdBlock làm gì? Bạn có thể...
 5. PVS

  Addon 2x Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego cho XenForo 2

  Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego cho XenForo 2 1.1.1 "Alter Ego Detector" sử dụng cookie để phát hiện nhiều tài khoản. Đó là cấu hình. (Name/Lifetime) Khi một tài khoản thứ 2 được phát hiện, một chủ đề sẽ được tạo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego

  Alter Ego Detector - Trình phát hiện Alter Ego 1.7.8 AE detector này sử dụng cookie để phát hiện nhiều tài khoản. Cookie kéo dài cho cả một thời gian cấu hình admin (mặc định là 24 tháng), hoặc cho đến khi người dùng xóa các tập tin cookie của họ. Bạn có thể có một phát hiện AE thông báo cho...
Top Bottom