develloper

  1. PVS

    Tuyển dụng Future Full-Stack Developer (FFD)

    Future Full-Stack Developer (FFD) KHU VỰC: HÀ NỘI CÔNG TY: TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOPICA CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Develloper, It Software, IT - Phần Cứng - Mạng NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $600 - $1000 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tuyển dụng...
Top Bottom