development

 1. PVS

  Addon 2x Development mode - Chế độ phát triển XenForo 2 1.2

  Development mode - Chế độ phát triển XenForo 2 1.2 Bật hoặc tắt chế độ phát triển từ chỉ mục admin control panel. Cần bật chế độ phát triển nếu bạn muốn chỉnh sửa các mục nhập Cron, Template modification hoặc Master templates. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng developmentmode_ để...
 2. PVS

  Addon 2x Development mode options - Tùy chọn chế độ phát triển XenForo 2 1.0

  Development mode options - Tùy chọn chế độ phát triển XenForo 2 1.0 Bật hoặc tắt chế độ phát triển từ trang tùy chọn add-on. Cần bật chế độ phát triển nếu bạn muốn chỉnh sửa các mục nhập Cron, Template modification hoặc Master templates. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x Debug & Development Mode From ACP - Chế độ gỡ lỗi và phát triển từ ACP cho XenForo 2

  Debug & Development Mode From ACP - Chế độ gỡ lỗi và phát triển từ ACP cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ cho phép bạn kích hoạt chế độ gỡ lỗi và phát triển từ trong ACP của bạn. Điều này giúp bạn không phải chỉnh sửa tệp config.php. Có bốn thiết lập cho addon này. Enable debug mode...
Top