dia diem

  1. PVS

    Addon 2x Location Explain - Giải thích về địa điểm cho XenForo 2

    Location Explain - Giải thích về địa điểm cho XenForo 2 1.0.0b1 Thêm một lời giải thích cho trường Vị trí trên biểu mẫu đăng ký (nếu nó được hiển thị) và trên biểu mẫu chi tiết tài khoản. Nếu bạn thích người dùng nhập vị trí của họ theo một định dạng cụ thể, điều này sẽ cho phép bạn mô tả các...
  2. PVS

    Addon Hotspots - Điểm nóng

    Hotspots - Điểm nóng 1.1.3 Add-on này cho phép người dùng ghim địa điểm hoặc các điểm nóng trên bản đồ để được xem bởi những người dùng khác. Người dùng cũng có thể duyệt danh sách đầy đủ các điểm nóng và xem thêm thông tin về các điểm nóng, trong đó có một BB code mô tả đầy đủ, liên kết đến...
Top Bottom