dialog box

  1. PVS

    Hướng dẫn Cách tạo hiệu ứng Dialog Box đơn giản với jQuery

    Cách tạo hiệu ứng Dialog Box đơn giản với jQuery Dialog, Lightbox hay Popup là những thuật ngữ quen thuộc trong Jquery. Nó giúp mở một cửa sổ nhỏ, nổi bật giữa trang web để hiện thông báo hướng dẫn, giới thiệu hay tạo một form lấy thông tin từ người dùng. Những box như vậy tương tác ngay trên...
Top