điểm benchmark iphone x

  1. PCO

    Điểm Benchmark khủng iPhone X

    Điểm Benchmark khủng iPhone X Rất nhanh, Geekbench đã công bố điểm benchmark của iPhone X, đơn nhân cao gấp đôi Snapdragon 835, đa nhân cao gấp 1.5. Rõ ràng đây là một tin không tốt cho các máy Android. Theo bảng điểm benchmark như bên dưới của iPhone X thì chúng ta thấy hiệu năng của con...
Top Bottom