diem nong

  1. PVS

    Addon Hotspots - Điểm nóng

    Hotspots - Điểm nóng 1.1.3 Add-on này cho phép người dùng ghim địa điểm hoặc các điểm nóng trên bản đồ để được xem bởi những người dùng khác. Người dùng cũng có thể duyệt danh sách đầy đủ các điểm nóng và xem thêm thông tin về các điểm nóng, trong đó có một BB code mô tả đầy đủ, liên kết đến...
Top Bottom