điểm tuyệt đối pacman

  1. PCO

    Trí thông minh nhân tạo của Microsoft đã thắng con người, giành điểm tuyệt đối khi chơi Pac Man

    Trí thông minh nhân tạo của Microsoft đã thắng con người, giành điểm tuyệt đối khi chơi Pac Man Mặc dù có cách chơi đơn giản, dễ nắm bắt, dễ điều khiển nhưng trong suốt gần 40 năm lịch sử của trò chơi Pac-Man, vẫn chưa có ai trong số nhân loại “phá đảo” được trò chơi này với điểm số tuyệt...
Top Bottom