dieu huong

 1. PVS

  Addon 2x Jump To Permissions - Điều hướng Permission nhanh cho XenForo 2 2.0.2

  Jump To Permissions - Điều hướng Permission nhanh cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giao diện giữa các permission. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.8.0

  [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.8.0 TÍNH NĂNG điều hướng đầu trang có thể ghim hoặc không ghim (tùy chọn riêng cho chế độ xem trên thiết bị di động) di chuyển các phần tử lên điều hướng đầu trang: Chỉ các Tab của Khách truy cập, Chỉ Tab Tìm kiếm, Các Tab của Khách truy...
 3. PVS

  Addon 2x [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.1

  [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.1 Hiển thị thanh tiến trình cuộn ở đầu trang, bên dưới navigation cố định. Khả năng tương thích XenForo 2.2.X. Các chức năng được thêm vào: Top Navigation Bật/Tắt chức năng ( Tắt tùy chọn ) Thiết lập Style...
 4. PVS

  Addon 2x [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.0

  [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.0 Hiển thị thanh tiến trình cuộn ở đầu trang, bên dưới navigation cố định. Khả năng tương thích XenForo 2.2.X. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.7.3

  [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.7.3 TÍNH NĂNG điều hướng đầu trang có thể ghim hoặc không ghim (tùy chọn riêng cho chế độ xem trên thiết bị di động) di chuyển các phần tử lên điều hướng đầu trang: Chỉ các Tab của Khách truy cập, Chỉ Tab Tìm kiếm, Các Tab của Khách truy...
 6. PVS

  Addon 2x [DRC] Nav Search No Auto - Điều hướng tìm kiếm không tự động XenForo 2.2 1.0.0

  [DRC] Nav Search No Auto - Điều hướng tìm kiếm không tự động XenForo 2.2 1.0.0 Một điều khó chịu khi duyệt các trang web xF là khi nhấp vào tìm kiếm thì autocomplete sẽ chiếm toàn bộ menu tìm kiếm thả xuống. Sản phẩm này chỉ xóa autocomplete khỏi tìm kiếm trên thanh điều hướng. Không có tùy...
 7. PVS

  Addon 2x Accessible Navigation for Assistive Devices - Truy cập điều hướng cho các thiết bị hỗ trợ XenForo 2

  Accessible Navigation for Assistive Devices - Truy cập điều hướng cho các thiết bị hỗ trợ XenForo 2 0.0.4 Thêm các nút điều hướng lớn vào header/footer cho những người sử dụng các thiết bị trợ giúp để điều hướng trang web. Có nhiều người dùng thường có các nhấp chuột sai và các vấn đề điều...
 8. PVS

  Addon 2x Jump To Permissions - Điều hướng Permission nhanh cho XenForo 2

  Jump To Permissions - Điều hướng Permission nhanh cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giao diện giữa các permission. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom