dieu khoan

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Terms And Rules Popup - Popup Điều khoản và Quy tắc cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Terms And Rules Popup - Popup Điều khoản và Quy tắc cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon nhỏ này sẽ mở các điều khoản và quy tắc trong cửa sổ bật lên thay vì đưa người dùng đến một trang mới. Không có cài đặt nào cho addon này, chỉ cần cài đặt nó và quên nó đi. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom