digest

 1. PVS

  Addon 2x What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2 5.0.6

  What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2 5.0.6 Addon XenForo 2.x này gửi một email hàng ngày hoặc hàng tuần cho người dùng với một danh sách các chủ đề mới hàng đầu và các chủ đề cập nhật hàng đầu. Những thay đổi quan trọng cho v5.0: tùy chọn mặc định bây...
 2. PVS

  Addon 2x What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2 5.0.5

  What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2 5.0.5 Addon XenForo 2.x này gửi một email hàng ngày hoặc hàng tuần cho người dùng với một danh sách các chủ đề mới hàng đầu và các chủ đề cập nhật hàng đầu. Những thay đổi quan trọng cho v5.0: tùy chọn mặc định bây...
 3. PVS

  Addon 2x Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.7

  Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.7 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi ngày hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn nhỏ, nơi các thành viên không đăng nhập thường xuyên, nhưng việc nhận thông tin về các chủ đề mới kịp thời là rất quan...
 4. PVS

  Addon 2x Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.6

  Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.6 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi ngày hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn nhỏ, nơi các thành viên không đăng nhập thường xuyên, nhưng việc nhận thông tin về các chủ đề mới kịp thời là rất quan...
 5. PVS

  Addon 2x Log Digest - Tóm tắt nhật ký XenForo 2 3.0.1

  Log Digest - Tóm tắt nhật ký XenForo 2 3.0.1 Addon XenForo 2.x này gửi bản tóm tắt nhật ký XenForo cho quản trị viên qua email. Hiện tại chỉ có nhật ký lỗi máy chủ được triển khai. Thao tác này chạy bằng tác vụ cron XenForo và có thể được định cấu hình để kiểm tra các mục nhập nhật ký mới...
 6. PVS

  Addon 2x What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2 5.0.4

  What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2 5.0.4 Addon XenForo 2.x này gửi một email hàng ngày hoặc hàng tuần cho người dùng với một danh sách các chủ đề mới hàng đầu và các chủ đề cập nhật hàng đầu. Những thay đổi quan trọng cho v5.0: tùy chọn mặc định bây...
 7. PVS

  Addon 2x Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.4 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi ngày hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn nhỏ, nơi các thành viên không đăng nhập thường xuyên, nhưng việc nhận thông tin về các chủ đề mới kịp thời là rất quan...
 8. PVS

  Addon 2x What's New Digest adapter for SparkPost - Bộ chuyển đổi What's New Digest bởi SparkPost cho XenForo 2

  What's New Digest adapter for SparkPost - Bộ chuyển đổi What's New Digest bởi SparkPost cho XenForo 2 1.0.0 Đây là bộ điều hợp để tích hợp chức năng transport mail cụ thể của SparkPost vào addon What's New Digest. Nếu bạn sử dụng add-on What's New Digest (v5 trở lên) hoặc phiên bản add-on...
 9. PVS

  Addon 2x Weekly digest - Tóm tắt hàng tuần cho XenForo 2

  Weekly digest - Tóm tắt hàng tuần cho XenForo 2 3.5 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi tuần hiển thị hầu hết các chủ đề phổ biến. Một email gồm 25 chủ đề phổ biến nhất được gửi đến tất cả các thành viên đã đăng nhập vào diễn đàn của bạn trong vòng 30 ngày. Nếu một thành viên không muốn...
 10. PVS

  Addon 2x What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2

  What's New Digest - Tổng hợp các tin "What's New" gửi vào email cho XenForo 2 5.0.3a Addon XenForo 2.0 này gửi một email hàng ngày hoặc hàng tuần cho người dùng với một danh sách các chủ đề mới hàng đầu và các chủ đề cập nhật hàng đầu. Thiết lập cấu hình: Công cụ kiểm tra được bao gồm để...
Top Bottom